Power Platform

Power Platform

Els negocis moderns es fonamenten en dades. Els usuaris interactuen amb dades diàriament, des d’emplenar la seva dedicació a les seves parts de temps, buscant guia en processos existents o analitzant informació per prendre decisions. Des de Tisa Internacional ens fonamentem en l’ús de Microsoft Power Platform per ajudar els nostres clients a modelar el procés de la seva pròpia informació i els acompanyem en l’acostament del negoci a un model “data-driven”..

Aquesta suite de negoci, orientada al fet que l’usuari sigui capaç de dissenyar qualsevol sistema, està composta per quatre eines principals:

Power Apps.

Power Apps proveeix d’un entorn de programació “low-code”, que permet a qualsevol usuari sense coneixement de programació desenvolupi les APP que necessiti per al negoci.

Aquesta eina inclou serveis, connectors i un servei de dades que permet una integració i una interacció senzilla amb gairebé qualsevol font de dades. Es poden crear aplicacions tant web com per a dispositiu mòbil.

Power Automate.

Power Automate permet a l’usuari crear fluxos de treball automatitzats entre aplicacions i serveis. Ajuda a automatitzar tasques i procesos de negoci repetitius com a comunicacions estàndard, recollides de dades o decisions tabulades.

Permet que les hores invertides dels empleats en aquestes tasques rutinàries es destinin a tasques de veritable valor afegit. Alguns tipus de processos a automatitzar són, per exemple, els correus de reporti que s’actualitzen setmanalment i mantenen la mateixa estructura o els fluxos d’aprovació de documents.

Power BI (Business Intelligence).

Power BI (Business Intelligence) es un servicio que de análisis de negocio que revela conclusiones relevantes para la toma de decisiones a través del análisis de información.

Aquestes conclusions es mostren a través de quadres de comandament i reports que permeten prendre decisions ràpides basades en la informació. La seva estructura i facilitat d’ús permeten a l’usuari centrar el seu temps en l’ús de la informació més que en la gestió de la mateixa.

Power Virtual Agents.

Power Virtual Agents permet crear ”chatbots”, contestadors automàtics de chat, sense necessitat de coneixements de programació.

La seva implantació redueix considerablement el temps que els equips d’informàtica dediquen a dissenyar i desenvolupar aquestes eines d’atenció al client.

Aliances i certificacions:

Deixa'ns guiar-te

Mantingues una conversa amb nosaltres i us ajudarem a entendre si Power Platform és adequat per a la vostra empresa.

L’objectiu d’aquesta reunió serà identificar els desafiaments que afronta la vostra empresa actualment per comprendre si Power Platform s’adapta a les vostres necessitats.

  • Anàlisi dels desafiaments o limitacions que han despertat l’interès a Power Platform.
  • Identificació de les fortaleses i debilitats del negoci.
  • Diagrama de gestions administratives.
  • Definició d’oportunitats de negoci.
  • Valoració sobre si Power Platform és el producte indicat pel negoci.
  • Identificació sobre el model de llicenciament òptim.
  • Establiment de les adaptacions necessàries de l’eina.