Cas d'èxit:

Serveis

Plantejament

Un conglomerat de cinc centres esportius repartits al territori espanyol necessitava, a més d'implementar ERPs per a tots ells amb control de facturació, coordinar la gestió dels seus usuaris de manera que aquests poguessin compartir la base de dades de clients als seus diferents ERPs.

Resultat

Es va desenvolupar i implementar un sistema ERP basat en .NET i SQL Server a cadascun dels 5 centres esportius que permetia al negoci gestionar les subscripcions dels seus clients, als seus proveïdors i els seus empleats, així com desenvolupar les seves activitats de facturació i comptabilitat general.

Addicionalment, es va desenvolupar una connexió (no existent prèviament) entre les bases de dades que permetia, a través d’eines de replicat automàtic de Microsoft, disposar d’informació comuna compartida per tots els centres.

T'ajudem?

El nostre equip certificat, la nostra àmplia experiència i l’assistència tècnica garanteixen el manteniment tecnològic del teu negoci.